Historik/Bagrund.

Et tilbageblik .....
Foråret bragte rigtig mange kviekalve, det blev til ikke mindre end 11 stk. Altid dejligt når der er lidt at vælge i mellem både salgsmæssigt men så sandelig også til udskiftning af køer. Derfor blev der i foråret slagtet 3 ældre køer. Normal procedure hos os er at en ko føst slagtes når den har fået mindst en kviekalv. Undtagelsen blev dog brudt med ko nr. 118. Ved hendes afgang havde hun fået 4 tyrekalve alle rigtig gode kalve. Men hendes eget udseende bevirkede at hun måtte udskilles fra besætningen. Udelukkende fordi hun i tidernes morgen var blevet afhornet, lidt for sent, så hun havde 2 hornstumper som allermest lignede en indisk ko. Hvad hjælper det en ko er rigtig god til avle, hvis hun ikke selv ser godt ud.

Dyrskue sæsonen startede lidt senere, fordi vi havde bestemt os for at tage til LRØ dyrskuet i Horsens. I bund og grund fordi der er så mange besøgene. At det så ikke blev til noget, skyldtes det ekstrem regnfulde vejr der var over os i den uge/Weekend. Vi husker bedst at vildænderne svømmede i mellem staldene da vi ankom torsdag aften. Ellers bemærkede året's dyrskue sæson sig nok mest med masser af fløjpladser både til os selv. Men også til dyr som er blevet solgt herfra besætningen. De klarede sig rigtig godt på Varde og Roskilde dyrskue. 
Landsskuet var til gengæld  meget varm omkring de 30 grader lidt for varm måske, men hyggeligt som altid. Vi kan lige så godt slutte af med Agromek som var bidende kold ikke engang øl smagte godt. -Nej det var godt at få dyrerne på stald midt november lige inden sneen lå sig som en tung dyne med temperaturer omkring de -25 grader. Godt vi havde garderet os med både varme og cirkulation i vandet da vi byggede stalden
Det huskede vi fra året 2010  
År 2009
Her et års tid efter vi har fået lavet vores hjemmeside er det tid at gøre status.
Vi har konstateret et fonuftigt antal besøgende ca. 12000 har været inde og se en eller flere af vores sider siden vi lavede den. Men det er absolut nødvendig med ajourføring og nye billeder.Jeg vil derfor prøve en gang imellem at skrive lidt nyhedder herfra os på denne side

Vi startede med indkøb af 2 ren racede simmental køer i 1994. I dag er besætningen på 40 – 50 dyr i alt . Vi inseminere 100 % men på sigt overvejes, der at gøre brug af egne individafprøvede tyrer til nogle, af vore køer. Vi bruger hvert år de bedste danske tyrer og enkelte udenlandske tyrer til inseminering af vore køer for at opnå en bred afstamning i besætningen.

 

Besætningen går i en nybygget løsdrifs-stald fra 2006 suppleret med en opbindings stald ved fra vendning og vejning i en ældrestald med bindsler. En kombination som vi har fundet ud af egner sig godt, hvis man som vi, ønsker dyr der er nemme at håndtere. Det kræver mere arbejde her og nu men lønner sig på længere sigt, synes vi.

 

Gården hedder Bakkely og blev købt i 1991. Der tilhørte i alt 18 hektar jord til, men der er med mellemrum indkøbt mere jord til så arealet i dag udgør ca. 30 hektar.

Der udlægges hvert år 3-4 hektar med ny udlæg med foderbyg som for frugt derforuden ca. 3-4 hektar med korn/ærter/rajgræs til helsæd eller majs, som udgør en væsentlig del af vores grovfoder beholdning suppleret med indkøb af ca. 120 rundballer halm til strøelse samt en kalveblanding/kalvevokse  som primært bruges til færdigfedning  og kalveskjul!

Naturligvis udgør resten af arealet  græs til  sommer halvåret.

Køerne kælver fra okt. – maj. Det bevirker et konstant flow samt et fornuftigt udpluk af salgs og slagte dyr året rundt.    

Overskrift 1

Overskrift 1